Monthly Archives: styczeń 2015

Niania w rodzinie

Written by

1) Czy Ty możesz zostać nianią? Nianią możesz zostać pod warunkiem, że ukończyłaś osiemnaście lat i chcesz opiekować się dziećmi w wieku do trzech lat. Jako niania sprawujesz opiekę indywidualną tj. nad dzieckiem lub dziećmi w rodzinie. Będziesz opiekować się dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat (wyjątkowo – w przypadkach wskazanych w ustawie,…

Wymagania ustawowe niani

Written by

1) Kto może zostać nianią? Nianią może być każda osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat. Kwestia zatrudnienia niani jest indywidualną decyzją każdego rodzica, komu chce on powierzyć sprawowanie opieki nad własnym dzieckiem. Należy nadmienić, że także pokrewieństwo nie jest tu czynnikiem dyskwalifikującym. Niania jest osobą, która sprawuje indywidualną opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia…